Ads Top

Funny Read: Miriam Defensor Santiago's Punch Line from the Book Stupid is Forever


I personally have not read the book yet because it is always out of stock but I always see some funny and witty quotes from my Facebook wall and after catching my attention, I hurriedly searched the funniest and wittiest hugot likes from none other than, Miriam Defensor Santiago; the Author of the book, Stupid is Forever.

He is so ugly he should donate his face to the Parks and Wildlife Office in Quezon City.

Ang crush parang math problem, kung hindi mo makuha, titigan mo na lang.

Miss, kutsara ka ba? Kasi papalapit ka pa lang, napanganga na ako.

Mag-exchange gift tayo? Akin ka at sa iyo naman ako.

Pwede ba kitang sabayan pauwi? Kasi sabi sa akin ng magulang ko, ‘Follow your dreams.

Pedicab ka ba? PEDICABang i-date sa Valentines Day?

Paano mo sasabihin sa kausap mo na maitim ang kili-kili niya nang hindi siya magagalit? Ganito: Ano ba ang ginagamit mong deodorant, Kiwi shoe polish?


Hindi lahat ng sweet ay loyal sa ’yo. Tandaan, sweet nga ang candy, pero nakabalot naman sa plastic.

A smart wife is one who makes sure she spends so much that her husband can’t afford another woman.

If you are in a relationship, stop trying to figure out who wears the pants between the two of you. Relationships work best when both of you are not wearing pants.

Kapag sinabi sa iyo ng boyfriend mo na nanlalamig na siya sa iyo, buhusan mo ng gasolina at silaban mo.

When the husband says, ‘Ako ang tigas sa amin.’ He really means: ‘Ako ang tigas-saing ng kanin, tigas-sampay ng labada, tigas-sama sa palengke at tigas-sundo sa eskwela ng mga bata.

Scientists have discovered a food that diminishes a woman’s sex drive by 90%. Ang tawag doon ay wedding cake.

Marriage is not a word. It is a sentence – a life sentence.

Source: ABS-CBN

Okay. After seeing these funny punch lines from the book, Stupid is Forever, I cannot help myself not to post one or two lines. lol! Receiving tons of likes already. Miriam is such a genius!

If you want more of it, you can search Stupid is Forever in Tumblr hashtags so you can get repostable photos of it.

I am still looking for more funny pickup lines from the book so except more of them in the next few days, okay?

How about you, what is your favorite quotes from the book?
Powered by Blogger.